Usługi

Nasze pakiety

Cel:

Zwiększenie szans dochodzenia należności (lub obrony przed taką koniecznością), skrócenie czasu niepewności co do wyniku sporu

Zawartość Co oferujemy w ramach pakietu?
1

Oceniamy szanse powodzenia w sporze

2

Weryfikujemy możliwość polubownego załatwienia sprawy (prowadzimy negocjacje ugodowe)

3

Weryfikujemy zasadność podjęcia mediacji (nasze doświadczenia wskazują na krótszy czas rozstrzygnięcia sporu nawet do 70%)

4

Przygotowywujemy i prowadzimy proces

5

Koordynujemy egzekucję (żeby zwiększyć szanse na realne pieniądze, a nie tylko korzystny wyrok)

Zapytaj o produkt
Cel:

Sprawna koordynacja procesu najmu wspierająca budowanie dochodu operacyjnego netto projektu (NoI) lub portfela projektów (zmniejszenie kosztów negocjacji, zabezpieczenie dochodu)

Zawartość Co oferujemy w ramach pakietu?
1

Przygotowujemy nowy lub weryfikujemy dotychczasowy model umowy

2

Pomagamy zaplanować proces negocjacji (na jakich postanowieniach powinno zależeć wynajmującemu? Z jakich postanowień można zrezygnować? Co można zaproponować najemcom w zamian za ustępstwo?)

3

Pomagamy zaplanować podział obowiązków w procesie negocjacji: o czym mogą zadecydować prawnicy, leasing manager, a co wymaga decyzji asset managera?

4

Negocjujemy warunki najmu

5

Finalizujemy dokumentację, pomagamy w uzyskaniu instrumentów zabezpieczeń

Zapytaj o produkt
Cel:

Wzrost dochodu operacyjnego netto projektu (NoI) lub portfela projektów poprzez ograniczenie długów i skuteczną windykację należności

Zawartość Co oferujemy w ramach pakietu?
1

Weryfikujemy umowy z najemcami, którzy zalegają z płatnościami

2

Zajmujemy się egzekwowaniem należności na podstawie dostępnych mechanizmów: korzystanie z gwarancji, mediacja, postępowanie sądowe, sprzedaż wierzytelności

3

Pomagamy zastosować ulgi podatkowe „na złe długi”

4

Pomagamy wypowiedzieć umowy z zalegającymi najemcami i odzyskać zajmowany lokal

5

Analizujemy sytuację najemcy pod kątem bankructwa, pomagamy zaplanować odpowiednie kroki

Zapytaj o produkt