Pierwsze tegoroczne warsztaty #AssetManagemetWorkshop za nami